Soppor kokas på många plattor. Tankarna går naturligtvis först och främst till den största soppan som kommer ge värst eftersmak. Gossigussguss åt er och hälsa stöd vidare.

Annonser