(Snodd från nån tidning, minns inte vilken)

De människor som måste vara trevliga på jobbet löper större risk att bli sjuka än andra, visar en tysk undersökning.

Att tvingas le mot sin vilja kan i värsta fall utlösa depressioner, menar forskare vid universitetet i Frankfurt am Main i Tyskland.

Forskarna menar att varje gång någon tvingas undertrycka sina verkliga känslor får det negativa konsekvenser för den personens hälsa.

I den tyska undersökningen lät man en grupp försökspersoner svara på telefonsamtal från arga och ohövliga människor.

Hälften av försökspersonerna fick vara otrevliga tillbaka, medan resten var tvugna att låta vänliga. De som tvingades att vara trevliga blev mycket mer stressade än de som fick lov att bli arga.

Annonser