..på riktigt! Skulle chef bli diagnostiserad skulle pillerna ösa ner över chef.

Jag läste nångång, nånstanns att chefer ofta är psykiskt sjuka. Nu ska jag leka hobbypsykolog – detta är för mobbning och roligt så felaktigheter förekommer, allright?

Av de chefer jag hittills haft skulle jag säga att två av dom är mänskliga, dvs. de har förmågan att föra en konversation på sansad nivå (eller så har de bara lämnat personalen ifred) och faktiskt förstå vad man säger. En av mina chefer på McDonalds var som en nickedocka – som ett stort barn, han upprepade bara vad cheferna ovanför beordrade – noll förmåga att fatta egna beslut. Påminner om en svagare version av osjälvständig personlighetsstörning. Vilket satte chef i konflikt med sig själv när överordnade sa en sak och jag sa emot. Chef kände troligtvis stor lättnad när överordnad gav med sig och chef inte behövde säga emot någon mera.

En diagnos vanligt förekommande bland chef är psykopati. Empati och medkänsla är sällan närvarande. Vi kan till exempel se att det finnes ingen ånger över att skrika på personal tills de börjar gråta. Psykopater är erkänt farliga för sin omgivning. Manipulation och lögn är vardag för psykopaten och det används utan skamkänsla. Lögnen ändras lätt och inget är någonsin psykopatens/chefs fel utan det skylls på den drabbade/anställda. En psykopat erkänner inga fel med ett undantag; när det kan leda till egen vinning – hallå! det bara skriker ”chef”! Psykopater kan lära sig förstå att andra har känslor och sociala normer utan att själv kunna känna det. Min nuvarande chef kan exempelvis vara starkt otrevlig och säga riktigt elaka saker för att sekunden senare lägga till ett falskt skratt för att släta över. Här ska även nämnas antisocial personlighetsstörning, som här ihop med psykopati. Man saknar bristande respekt för människors rättigheter. Chef är likgiltig inför att ha sårat, stulit från, eller svikit någon. Antisociala störningar är svåra att behandla eftersom chef mycket sällan anser sig ha några problem.

Haga_Laser_Chef

Vidare är det utpräglat med narcissistisk personlighetsstörning. Chef har  svårt att se verkligheten och har extremt behov av att befinna sig i centrum. Chef kan exempelvis inte förstå att personal har planerat sin lediga helg och ej kan komma och jobba med en timmas varsel. Därav har chef även brist på empati – kan ej relatera till andras känslor och behov. Chef är interpersonellt exploativ – det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål. Chef förväntar sig bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter och är besatt av fantasier om obegränsad framgång och makt. Chef kan bara umgås med andra chefer eftersom chef anser sig vara ”speciell” och bara kan förstås av andra ”speciella”. Chef är även avundsjuk eller tror att andra är avundsjuk på denne och kan uppvisa arrogans, hotfullt beteeande eller attityd.

”Kluvet psyke” är den ungefärliga meningen av ordet schizofreni. Vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal (till exempel uppluckrade associationer) och påtagligt desorganiserat beteende är exempel på symptom. Vanställningar tycker jag chef har om det mesta, en dos hallucinationer med inbillade röster skulle inte förvåna mig, desorganiserat tal & beteende är vanligt.

Chef kan anses vara sociopat. För att citera grunden: ”De abnorma personligheter som lider av sin abnormitet eller åstadkommer skada i samhället” – klart chefer åstadkommer skada i samhället genom att konstant trakassera medborgarna..!

Borderline förekommer bland chef i olika grad. Exempelvis: svårt att kontrollera sina aggressiva impulsernärapå att slå till anställda, osäker självbild – ”nu går jag hem, så går det säkert bättre för er” med fiskande om att anställd ska säga emot och hylla chef, alkoholmissbruk – stinker sprit på jobbet, stressrelaterade paranoida tankegångar – ”all personal är emot mig, kunderna vet vilket svin jag är”. Humörsvängningar är snabba hos borderline chef, ilska, ångest, depression byts av inom några timmar. Känner sig ofta socialt utfryst och kan bli klängig – tänk bara chef som jämt ska hälsa ”godmorgon, hurärdetidag?” och alltid hänga vid anställdas bord på personalfesten..

Det finns även inslag av Aspergers syndrom hos chef. Chef kan bli vansinnig om rutiner bryts, görs i fel ordning eller på felaktigt sätt. Chef har svårt att läsa av sociala spel och sammanhang och passar inte in.

Säkerligen hittar vi även en och annan chef med dissociativ identitesstörning också, dvs man har flera personligheter i samma kropp. Vem har inte upplevt hur en chef totalt ändrar beteende och även röst under en och samma dag? Kan förväxlas med schizofreni och vice versa.

Paranoia ska vi inte heller glömma som diagnos på chef. Ovanligt misstänksam mot anställda och installerar övervakningskameror i varenda vrå.

HAHA – MEN VET NI VAD?! Alla störningar är verk av arbetarklassens kamper. Vi har drivit er dit och vi älskar att göra chefer störda i huvet – det kan ni gott ha horungar!

Annonser